Ο Streptococcus agalactiae ως αιτιολογικός παράγοντας σφοδρής κλινικής μαστίτιδας προβάτων PDF Εκτύπωση E-mail

Α. Ζδράγκας, Π. Τσάκος, Χ. Κοτζαμανίδης, K . A νατολιώτης, Η. Τσακνάκης

Μελετήθηκαν μαζικά κρούσματα οξείας κλινικής μαστίτιδας σε πρόβατα από επτά ποίμνια, που βρίσκονται στην ίδια περιοχή του Ν. Λάρισας. Ο αιτιολογικός παράγοντας της νόσου ταυτοποιήθηκε ως ο Streptococcus agalactiae με βάση τις βιοχημικές και ορολογικές δοκιμές. Επιπλέον, εφαρμογή της ανοσοηλεκτροφόρησης του παλλόμενου πεδίου ( PFGE ) σε αντιπροσωπευτικά στελέχη έδειξε πλήρη ομοιότητα των εξεταζόμενων στελεχών. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο S . agalactiae πρέπει να θεωρείται σημαντικό παθογόνο αίτιο πρόκλησης μαστίτιδας των προβατίνων, που χαρακτηρίζεται από υψηλή νοσηρότητα, εύκολη μετάδοση και ταχεία μείωση της γαλακτοπαραγωγής. Η αντιμικροβιακή θεραπεία ήταν αναποτελεσματική, ακόμη και με αντιβιοτικά στα οποία τα στελέχη του S . agalactiae ήταν ευαίσθητα στο αντιβιόγραμμα, ενώ η χορήγηση αυτεμβολίου αποδείχθηκε ιδιαίτερα ελπιδοφόρος.

Λέξεις ευρετηρίασης: μαστίτιδα, Streptococcus agalactiae , πρόβατα

Τόμος 56 (Τεύχος. 2 σελ. 114-121) / 2005